اعلام نتايج قرعه كشي

دانشگاهيان گرامي

در صورتيكه در قرعه‌كشي پذيرفته شده‌ايد، به دقت مطالب و مراحل را مطالعه تا در مراحل ثبت نام و تحويل مدارك با مشكل مواجه نشويد.

در صورتيكه در قرعه‌كشي پذيرفته شده باشيد به مراحل بعد، از جمله دانلود دفترچه راهنماي عتبات و نهايي كردن ثبت نام وارد مي‌شويد.

اافراد پذيرفته شده در ماه هاي آذر و دی 90 اعزام خواهند شد و ساير متقاضيان در قرعه كشي نوبت هاي آتي شركت داده خواهند شد.

   038-372320-5 مانند       
کد ملي :
كد رهگيري :
              کد ملي :
    بدون صفرهاي سمت چپ شماره شناسنامه :
(سال 4 رقم)            تاريخ تولد :